OBAVESTENJE

V A Ž N O O B A V E Š T E NJ E!!!
OD SUBOTE, 05.03.2016. POČINJEMO SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI!!!

VAZDUŠNE PUŠKE PRODAJEMO UZ VAŽEĆU LIČNU KARTU NA UVID, SAMO UZ LIČNO PRISUSTVO!!!

ZA POČETNE BRZINE VP ISPOD 200 m/s I U CAL4,5mm NIJE POTREBNA REGISTRACIJA- ZA VEĆE BRZINE I ZA CAL 5,5mm i 6,35mm ROK ZA REGISTRACIJU JE 8 DANA!
KARABINSKA, PIŠTOLJSKA, REVOLVERSKA, MKL MUNICIJA- PRODAJE SE BEZ OGRANIČENJA UZ VAŽEĆU LIČNU KARTU I ORUŽNI LIST!!!

NIJE MOGUĆE SLANJE POŠTOM, NI MUNICIJE NI PUŠAKA!!!
ORUŽJE, MUNICIJA, SPREJEVI ZA SAMOODBRANU, ELEKTROŠOKOVI- MOGU SE PRODAVATI SAMO U OVLAŠĆENIM PRODAVNICAMA ZA PROMET ORUŽJA I MUNICIJE!!!

SVAKA PRODAJA MIMO OVLAŠĆENIH PRODAVNICA KRIVIČNO DELO JE I ZA PRODAVCA I KUPCA!!!

Za sve informacije pozovite nas na 011 311 42 28.
Vaš MpTropic.